2022-05-18 21:18:40

Nacionalna kampanja „Hrvatska volontira“

Pozivamo sve građanke i građane Nove Gradiške da se pridruže Javnoj akciji koju organizira Informativno pravni centar i volonteri iz Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška.
Akcija će biti održana u petak 20.05.2022. na korzu u Novoj Gradiški u vremenu 09:30 -11:30 sati povodom Nacionalne kampanje „Hrvatska volontira“ kojom se želi ukazati na značaj i dobrobiti volontiranja.
Javna akcija se provodi u sklopu Programa „Centar za volontiranje” kojeg financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
U suradnji sa Novogradiške njuške - udruzi koja pomaže u zbrinjavanju napuštenih životinja, a na inicijativu volontera Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška zajedno organiziramo ovu javnu akciju.
Prikupljati ćemo plastične boce ili dobrovoljne priloge za hranu napuštenim životinjama. Nakon javne akcije, uručiti ćemo prikupljenu hranu udruzi Novogradiške njuške.
Druga javna akcija odnosi se na prikupljanje čepova sa plastičnih boca kojom sudjelujemo u široj akciji za pomoć djeci onkološkim bolesnicima.
Mira Linjaković,prof. savjetnik
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška


Elektrotehnička škola Nova Gradiška