2022-04-13 00:22:00

Uspješna humanitarna akcija za Ukrajinu

U suradnji sa Crvenim križem, volonteri i svi učenici i djelatnici škole, prikupili su prehrambene i higijenske proizvode za stanovnike ratom pogođene Ukrajine. Hvala svima na trudu i donaciji i iskreno se nadamo da će tim jadnim ljudima dobro doći i naša pomoć.
Mira Linjaković,prof. savjetnik
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška


Elektrotehnička škola Nova Gradiška